JND WEB Co., Ltd - ออกแบริษัทรับเขียนโปรแกรม, รับบออกแบบระบบ ตามความต้องการ
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
lawtech lawtech

ออกแบบระบบใหม่ตามที่คุณต้องการ

บริการหลังการขายดูแลระบบตลอดอายุใช้งาน

บริการใช้คําปรึกษาด้าน software ประเภทต่าง ๆ

/
Custom made Software

ออกแบบระบบใหม่ตามที่คุณต้องการ
พร้อมให้คำปรึกษา และวางโครงสร้าง
ให้รองรับการใช้งานในอนาคต คลิก

Implement Software

ดัดแปลงแก้ไขระบบให้ตรงตาม
ความต้องการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Maintenance

รับประกันระบบฟรี 1 ปี พร้อม aws cloud server ฟรี 1 ปี และ admin ดูแลตลอดอายุใช้งาน

Consultant

บริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไข
และแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน software คลิก

ผลงาน

เชื่อมระบบกับ SalesForce
ทําระบบการจัดการคูปอง และผู้ใช้กับ POS

เปลี่ยนการใช้งานจากกระดาษมาอยู่บน cloud
Paperless พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล sync data
ระหว่าง offline และ online บนแท่นนํ้ามัน

ระบบการจัดการสินค้าแบบ real time
ครอบคลุมมากกว่า 100 สาขา และคลังกลาง

Dashboard ภาพรวมของระบบในด้านต่าง ๆ
พร้อมระบบ ERP ครอบคลุมการใช้งานทุกด้าน

การใช้งานคูปองผ่าน QR Code
กําหนดโควตา และเงื่อนไข Auto ลด human error

ระบบการจัดการพนักงานเวลาเข้า-ออก , OT , Payroll
คํานวนเงินเสริมด้านต่าง ๆ ให้ auto พร้อม level พนักงานทุกระดับ

ระบบสะสมแต้มเชื่อมกับเกมส์โดยการ
ใช้งาน pocket wifi

การจัดการพนักงาน และการกําหนดสิทธิ
ในการให้พนักงานเข้าถึงระบบส่วนไหนได้บ้าง
โดยกําหนดได้ตามรายชื่อพนักงาน และตําแหน่ง แผนก

ระบบผูกสูตรการผลิต (BOM) ทําให้ทุกอย่าง
ตัดเป็นชุดแบบ auto

ระบบการจัดการระหว่าง ลูกค้า และ เซลล์
ในการส่งข้อมูล และคิวการติดต่อ พร้อมการ monitor

การแสดงข้อมูลสินค้า โดยสินค้าที่มีการปรับราคาบ่อย ๆ
สามารถกําหนดสิทธิในการอนุมัติขายจริงได้

เกมส์ปลูกต้นไม้นําแต้มสะสมไปเชื่อมกับระบบ CRM

ตัวอย่างการเพิ่มสินค้า สามารถจัดการได้
ทั้งแบบมีSKU และ ไม่มี SKU

Touch Screen Motor Show
ด้วยจอ 50’’ ที่ผู้คนเดินผ่านไปมากดเล่นเองได้

คลังสินค้า โดยมีให้เลือก 2 แบบ
ติดลบได้ หรือติดลบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการ
รับสินค้าเข้าระบบ โดยรับได้โดยตรง และผ่าน PO

Years of Experience

เราคือบริษัทเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ ยาวนาน ผ่านการออกแบบระบบหลากหลายด้าน ที่พร้อมช่วยให้คุณได้รับระบบที่มีความสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

How we work

รับทราบข้อมูล และความต้องการของระบบ
ในการทำงานแต่ละ Feature ในกรณีระบบใหม่
แต่ถ้าหากคุณมีระบบอยู่แล้ว คุณสามารถแจ้งปัญหา
ที่ต้องการแก้ พร้อมกับสิ่งที่ต้องการให้ระบบช่วย

วิเคราะห์วางแผน นำเสนอระบบ รองรับการพัฒนา
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากนั้นเราจะจัดทำ Flowchart
เปรียบเสมือนการเขียนพิมพ์เขียวก่อนสร้างตึก

ออกแบบ Demo ในส่วนของ Interface
หน้าตาระบบทั้งหมดทุกหน้าส่วน เพื่อให้
เข้าใจการทำงานก่อนใช้งานได้จริง

จัดทำระบบจริง และทดสอบ แก้ไขให้ดีขึ้น
จากการใช้งานจริง และพัฒนาต่อยอด

Clients